Eesti Rahva Muuseum ootab kirjalikke kaastöid, fotosid ja esemeid teemal „Keha ja kultuur“, mis oleks aluseks nii selle teemavaldkonna teaduslikuks uurimiseks kui ka muuseumi kavandatava suurnäituse koostamiseks.

Näiteks võib muuseumile anda oma pulsikella, telepoest tellitud spordikaupa, personaalse toitumiskava või kaalujälgimispäeviku, aga ka keha kaunistamiseks mõeldud esemeid, füüsilise puude või traumaga toimetulekuks kasutatava abivahendi jne. Muuseumile pakub seejuures huvi mehe- ja naisespetsiifiline kehataju, tehnoloogiliste vahendite roll füüsilise võimekuse tõstmisel või vormi jälgimisel; samuti ümberkehastumine ja keha kaunistamine kas iluprotseduuride, esemete või tehnoloogia abil ning n–ö avalik keha, mille suhtes on ühiskonnas kõrgendatud tähelepanu.

Nii fotode kui ka esemete juurde palub muuseum kindlasti lisada ka kirjelduse, mis annaks teaduritele, uurijatele ja näituse kuraatoritele võimaluse siduda iga eseme ka oma looga. Saabunud materjalide seast valib ERM välja eeskätt näitusele, ent saatja nõusolekul ka muuseumi kogudesse vastu võtmiseks sobilikud fotod ja esemed. Kaastööde ja materjalide saatmise lisainfot saab ERMi peaarhivaar Tiina Taelalt (tiina.tael@erm.ee).

AITA KAASA KA KIRJALIKULT 

Üks võimalus muuseumi kogumistöösse panustamiseks on vastata ERMi küsimuslehele, kus on välja toodud rida küsimusi kolmes alateemas: 1) sport, keha ja tervis; 2) riietumine, mood ja välimus ning 3) iluideaalid ja keha muutmine.

Küsimustele vastates palutakse silmas pidada kultuurilisi norme, ootusi või trende, mis inimese tervisekäitumist, riietumist, iluideaale või kehataju tervikuna mõjutavad.

Küsimuslehe leiab ERMi kodulehelt: www.erm.ee/et/content/kysimuslehed. Küsimuslehed on abiks ERMi kirjasaatjatele teatmematerjali kogumiseks muuseumit huvitavatel teemadel. Vastama on aga oodatud kõik, kel soov kaasa aidata meie kultuuripärandi säilimisele.

 

 


Hinda loetud artiklit kümnepalli skaalas

Teised uudised

Parim valik – Col Du Marine merekollageen

Rahva vaieldamatu lemmik Col Du Marine hüdrolüüsitud merekollageen on Eestis üks soodsamaid ning kvaliteetsemaid kollageene. Kollageen on naha, rasvkoe või muu sidekoe liimjas põhiaine, vees lahustumatu valk.…

Kõik metsa kümblema!

Shinrin-Yoku, mis on tõlgituna kui "metsa suplemine", tähendab rahuliku jalutuskäigu ajal metsa atmosfääri tunnetamist. See on teraapia, mis töötati välja…