Töötukassa ei toeta  enam iluteenindajate koolitust
Foto: Kris Atomic / Unsplash

Samuti on töötukassa klientide hulgas piisavalt iluteeninduse valdkonna hariduse ja töökogemusega kliente, et tööandjatele vajalike oskustega tööjõudu vahendada. Seetõttu ei toeta töötukassa iluteeninduse valdkonda töötajate juurde koolitamist ja selle valdkonna täienduskoolituste rahastamist.

Töötukassa soovitab klientidel, kes soovivad rakenduda iluteenindajana, omandada vajalikud oskused kutseõppes, mille läbimine annab põhjaliku väljaõppe ohutu teenuse osutamiseks ja kutseeksami sooritamiseks.

Kliendid, kellega oli koolitusvajadus varasemalt juba kokku lepitud, saavad osaleda vajalikul koolitusel ja koolituse saavad lõpuni käia kliendid, kelle kohta on töötukassa kinnituskirja väljastanud.

 


Hinda loetud artiklit kümnepalli skaalas

Teised uudised