Alates 11. märtsist 2005. a kosmeetikatoote minimaalse säilimisaja lõpptähtaega ei märgita, kui minimaalne säilimisaeg on pikem kui 30 kuud. Sel juhul peab pakendil olema märgitud periood, mille jooksul võib tarbija kosmeetikatoodet pärast pakendi avamist ohutult kasutada. Nimetatud teave esitatakse avatud kreemipurgi sümboli abil, mille sisse või mille vahetusse lähedusse kantakse ohutu kasutamise periood kuudes. Kuude arv kirjutatakse numbritega, mille järele märgitakse täht „M“

Sümboliga märgistamise eesmärgiks on paremini informeerida tarbijaid, kuna mõnede kosmeetikatoodete kvaliteet võib peale avamist halveneda ning tänu „Avatud kreemipurgi sümbolile” on tarbijad informeeritud ajaperioodist, mille jooksul nad võivad toodet ohutult kasutada.
Avatud kreemipurgi sümbol võeti kasutusele selleks, et tarbija teaks toote säilimisaega.

„Avatud kreemipurgi sümboli” märgistus ei hõlma tooteid:

  • millel ei ole riknemise ohtu;
  • millel on suletud tootepakend, mida ei ole võimalik avada (pihustid) ning
  • ühekordseks kasutamiseks mõeldud tooted.


Hinda loetud artiklit kümnepalli skaalas

Teised uudised